Bergen Vann KF

https://www.bergenvann.com/

Bergen Vann ble etablert som selvstendig enhet ved at driften ble skilt ut fra VA-etaten i Bergen kommune den 1.7.2004. Virksomheten eies av Bergen kommune og er organisert som et kommunalt foretak. I dag er Bergen Vann KF er et av Norges største operatørselskap på VA-sektoren og selskapet har ansvar for drift og vedlikehold av alle VA-anlegg i Bergen og Os. I tillegg utføres tjenester knyttet til drift og vedlikehold for andre oppdragsgivere.

Bergen Vann er organisert i fire seksjoner i tillegg til faglige og administrative støttefunksjoner. De fire seksjonene er Vanndistribusjon, Vannproduksjon, Avløpstransport og Avløpsrens. Vi har også vårt eget Vannlaboratorium.