Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics AS

https://www.bilfinger.com/en/no/

Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics AS er en tverrfaglig leverandør av industrielt vedlikehold, prosjektledelse og ingeniørtjenester, verkstedproduksjon, industriell muring og service. Vi leverer produkter og tjenester til prosessindustrien, olje- og gassindustrien, energiprodusenter, infrastruktur og offentlig sektor.

Vi har som mål å skape verdi for våre kunder gjennom kostnadseffektive løsninger og økt tilgjengelighet av produksjonsutstyr. Helse, miljø og sikkerhet er vårt høyeste prioriterte område og vår konkurransekraft.

KONTAKT Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics AS:
Erik Andreas Ulve | Director Sales

Telefon: +47 906 96 726
Kontaktskjema: Contact today