Blueday Technology AS

https://blueday.no/

Lokalisering: Koppholen 20, 4313 Sandnes / Hollundsdalen 5, 5430 Bremnes
Type virksomhet: Leverandør og produsent av elektro og automasjon for offshore og marine.
Antall ansatte: 66

Om bedriften:
Historien til Blueday Technology strekker seg tilbake til 1842 da Halvorsen Power Systems ble startet og 1978 da Steinco AS ble startet. Tidlig 2017 byttet Halvorsen Power System navn til Blueday Technology.

Kjernevirksomheten til Blueday Technology er å levere høyteknologiske løsninger innen automasjon og kraftforsyning til våre kunder i inn og utland. Vi har som målsetning å være den beste leverandøren innen dette segmentet.

Hovedfokus ligger på offshore og marine.

Våre produkter og vår service varierer fra komplette diesel elektriske systemer med integrert automasjon til enkeltleveranser.


Area Manager Automasjon, John Kåre Torkelsen, ved Blueday Technology svarer:

Hva produserer dere?
Blueday Technology produserer egenutviklede automasjonsløsninger for offshore og marine industrien.  Innen automasjon leverer vi blant annet vårt eget IAS (Integrated Automation System) som bygger på egenutviklet hardware og software. Produktet er i så måte 100% norskprodusert, noe som skiller oss fra de fleste av våre konkurrenter. Vårt helt nyutviklede PMS (Power Management System) er nå levert til flere prosjekter. Her er det brukt siste tilgjengelige teknologi og egenutviklet software. Totalt har vi levert automasjonsløsninger til over 3.000 fartøy. I tillegg leverer vi komplette pakkeløsninger for diesel elektrisk fremdrift.

I hvor stor grad benytter dere automatiserte løsninger?
I våre systemer er automatisering selve hovedmålsettningen. F.eks. i vår PMS der automatisk start og stopp av generatorer styres ut fra gitte kriterier.

Hva betyr automatisering for bedriftens resultat?
Våre automasjonsløsninger gir et stort bidrag til bedriftens omsetning. Spesielt bidrar det at vi har over 3000 leveranser ute, til at vi har en del service og oppgraderingsvirksomhet.

Hvilke planer har dere for økt grad av automatisering?
Siden dette er vårt levebrød, har vi klare mål om å videreutvikle oss. Dette gjelder både med tanke på nye produkter og med tanke på videreutvikling av eksisterende.

Hva er ditt inntrykk av automatisering i norsk industri?
Norsk industri ligger langt fremme, man må jobbe hard fremover for å kunne være konkurransedyktige.