Blueday Technology AS

https://blueday.no/

Historien til Blueday Technology strekker seg tilbake til 1842 da Halvorsen Power Systems ble startet og 1978 da Steinco AS ble startet. Tidlig 2017 byttet Halvorsen Power System navn til Blueday Technology.

Kjernevirksomheten til Blueday Technology er å levere høyteknologiske løsninger innen automasjon og kraftforsyning til våre kunder i inn og utland. Vi har som målsetning å være den beste leverandøren innen dette segmentet. Hovedfokus ligger på offshore og marine.

Våre produkter og vår service varierer fra komplette diesel elektriske systemer med integrert automasjon til enkeltleveranser.

Blueday Technology produserer egenutviklede automasjonsløsninger for offshore og marine industrien.  Innen automasjon leverer vi blant annet vårt eget IAS (Integrated Automation System) som bygger på egenutviklet hardware og software. Produktet er i så måte 100% norskprodusert, noe som skiller oss fra de fleste av våre konkurrenter. Vårt helt nyutviklede PMS (Power Management System) er nå levert til flere prosjekter. Her er det brukt siste tilgjengelige teknologi og egenutviklet software. Totalt har vi levert automasjonsløsninger til over 3.000 fartøy. I tillegg leverer vi komplette pakkeløsninger for diesel elektrisk fremdrift.

Kontakt Blueday Technology:

  • Adresse: Koppholen 20, 4313 Sandnes, Norway
  • Telefon: +47 51 88 21 11