Blue Tech AS

Konsulenttjenester rettet mot oljerelatert – offshorerelatert industri  samt deltakelse i andre selskap.