Borregaard AS

https://www.borregaard.no/

Borregaard har ett av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffineri.

Ved bruk av naturlige, bærekraftige råmaterialer produserer Borregaard avanserte og miljøvennlige biokjemikalier som kan erstatte oljebaserte produkter. Borregaards bruk av trær har røtter langt tilbake i tid, men har også framtiden foran seg. Høy innovasjonstakt og global tilstedeværelse har sikret bioraffinerikonseptets utvikling gjennom selskapets snart 130 år lange historie.

Borregaard har 1100 årsverk fordelt på fabrikker og salgskontorer i 16 land i Europa, Amerika, Asia og Afrika. Borregaard har også sterke posisjoner innen ingredienser og finkjemikalier.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
Helse, miljø og sikkerhet er integrert i Borregaards forretningsplan. Selskapet viser samfunnsansvar og arbeider aktivt med tiltak som kan bidra til en forsvarlig miljø- og samfunnsmessig utvikling.

FORSKNING OG UTVIKLING
I tråd med Borregaards strategi for spesialisering og økt verdiskaping, satser selskapet betydelige ressurser på forskning og utvikling (FoU). Dette skjer ved egne forskningssentra i Norge, Spania, Sør-Afrika og USA, samt gjennom et utstrakt samarbeid med kunder, universiteter og forskningsinstitusjoner i flere land.