Bouvet Norge AS

https://www.bouvet.no/

Bouvet er et norsk IT-konsulentselskap innen teknologi, rådgiving og kommunikasjon.

Nærhet til oppdragsgiverne er avgjørende for gode løsninger. Bouvet har 17 kontorer i Norge og Sverige, noe som setter oss i stand til å forstå kundens språk, kultur og forretning. Slik kan vi forankre og løse de fleste oppdrag lokalt.

Stadig flere oppdrag krever en tverrfaglig tilnærming. Vi setter sammen mennesker, verktøy og metoder i team som skaper helhetlige løsninger og resultater. Evnen til å jobbe tverrfaglig,
er en viktig grunn til at mange kunder gir oss fornyet tillit.

Kontakt oss:
Telefon: + 47 23 40 60 00