Brunvoll AS

http://www.brunvoll.no/

Lokalisering: Strandgt. 4-6, 6415 Molde
Type virksomhet: Brunvoll AS utvikler, produserer, selger og yter service på thruster system.
Antall ansatte: 330

Om bedriften:
Brunvoll AS er globalt ledende leverandør av thruster-systemer for skip. Bedriften legger vekt på egen kompetanse og kapasitet innen salg, konstruksjon, produksjon og service. Bedriften har en sterk eksportrettet produksjon og yter verdensomspennende service på systemene. Brunvoll AS har ca. 330 ansatte i Norge og ligger sentralt plassert i Molde.

 


Executive Vice President, Engineering and R&D, Knut Andresen, i Brunvoll AS svarer:

Hva produserer dere?
Thrustersystem for manøvrering og fremdrift. Dette inkluderer thrustere av ulike typer, hydraulikk- og smøresystem, drivsystem med startere, kontroll-, alarm- og overvåkningssystem, samt avanserte system for tilstandsbasert vedlikehold.

I hvor stor grad benytter dere automatiserte løsninger?
I vår produksjon har vi egne avdelinger for sveising, maskinering, overflatebehandling, montering og testing, kvalitetskontroll, samt lager og logistikk. Vi har kontinuerlig investert i nytt produksjonsutstyr og produksjonssystemer i bred forstand. Dette inkluderer ubemannet maskinering, robotisert sveising, robotisert produksjon av propeller. Videre har Brunvoll gjort store investeringer i utvikling og implementering av integrerte digitaliserte informasjonssystem for hele verdikjeden i bedriften. Automatiserte system er også en essensiell del av våre thruster system.

Hva betyr automatisering for bedriftens resultat?
Automatisert produksjon er svært viktig.

Hvilke planer har dere for økt grad av automatisering?
Vi legger stor innsats i en kontinuerlig utvikling av systemene og ytterligere automatisering av produksjon.

Hva er ditt inntrykk av automatisering i norsk industri?
Det er varierende grad av automatisert produksjon, men samtidig en erkjennelse av at dette er svært viktig, selv i en-stykks produksjon.