Cobotnor AS

https://www.cobotnor.no/

Cobotnor ble startet i 2017 for å bli distributør av Universal Robots sine roboter i Norge. Vi har levert roboter til små, mellomstore og store produksjonsbedrifter og skoler over hele landet. Markedet for samarbeidende roboter er fortsatt umodent, men vi ser at de som evner å se muligheter med en robot kommer tilbake for å kjøpe flere.

Vår visjon er å være den forlengende arm til nye muligheter. Vi er ansvarlig, kundeorientert og ønsker å være en attraktiv samarbeidspartner.

Cobotnor selger som nevnt roboter fra Universal Robots i Norge (UR), verdens ledende produsent av samarbeidende roboter. UR sitt mål er å gjøre fordelene ved samarbeidende robotteknologi tilgjengelig for alle virksomheter – både små og store. UR har allerede over 46.000 roboter i arbeid over hele verden og har skapt sin sterke vekst gjennom produktenes unike fordeler – raskt oppsett, fleksibel omstilling, enkel programmering, kort inntjeningstid, sikkerhet og universell tilpasning.

Cobotnor AS har spesialisert seg på salg av samarbeidende og fleksible industrielle roboter i det norske markedet. Vi har høy kompetanse på å se løsninger for å utnytte roboten på den mest effektive måten.  Cobotnor har også bidratt sterkt til å få roboter ut i videregående skoler over hele landet. Vi har knyttet til oss et sterkt nettverk bestående av selskaper som har utviklet egne  løsninger for bruk av robotene.

Selskapets målgruppe er alle bedrifter som har behov for å automatisere repeterende fysiske arbeidsoppgaver på en fleksibel måte. Cobotnor er lokalisert på Åros, i Asker kommune, Viken.