Coop Norge SA

https://coop.no/emv

Coop er Norges nest største dagligvareaktør og driver i dag ca. 1 250 dagligvarebutikker innenfor seks kjedekonsepter: Obs, Extra, Coop Prix, Coop Mega, Coop Marked og Matkroken.

I tillegg driver Coop ca. 120 byggevarehus i kjedene Obs BYGG og Coop Byggmix. Coop har også flere faghandelsprofiler i ulike bransjer, for eksempel elektro. Coop eies av kundene gjennom deres medlemskap i deres lokale samvirkelag. Coop har i dag over 2 millioner medlemmer. Samvirkelagene eier fellesorganisasjonen Coop Norge som administrerer og drifter alle fellesoppgaver for lagene.

Gjennom datterselskapet Coop Norge Industri AS produser Coop blant annet sine egne merkevarer fra industrianlegg som Røra Fabrikker, Goman bakeriene og Ferskvarehuset.