Data Respons Solutions AS

https://www.datarespons.com/

Lokalisering: Sandviksveien 26, 1363 Høvik
Type virksomhet: Leverandør av Embedded Solutions
Antall ansatte: Ca. 360

Om bedriften:
Data Respons is a full-service, independent technology company and a leading player in the embedded solutions market. We provide products, R&D services and embedded solutions at all levels of complexity to different customers in a wide range of market segments.

 


COO Jørn E. Toppe ved Data Respons ASA svarer:

Hva produserer dere?
Data Respons ASA produserer embedded teknologi og løsninger.

Hva er ditt inntrykk av automatisering i norsk industri?
Vi ligger langt fremme på dette området. Olje-, maritim-, fiske- og landbasert-industri har måttet ta i bruk høyteknologiske, automatiserte løsninger for å løse krevende tekniske oppgaver, eller for å redusere manuelt arbeid i produksjon. Norsk industri har derfor et godt utgangspunkt for framtidig vekst og innovasjon.