Denofa AS

http://www.denofa.no/

Denofa er leverandør av proteinråvarer til mat- og fôrindustri i en rekke europeiske land.

Kjernevirksomheten er videreforedling av soyabønner til melprodukter, olje og lecitin. Bønnene som benyttes i produksjonen er ikke genmodifiserte, og Denofas posisjon er bygget på full sporbarhet og bærekraft; dvs. null avskoging og respekt for menneskerettigheter.