Denofa AS

http://www.denofa.no/

Denofa har lange tradisjoner som en av Fredrikstads hjørnesteinsbedrifter hvor vi i dag videreforedler ikke-genmodifiserte soyabønner.

Årlig håndterer våre ansatte mer enn 400.000 tonn import av råvarer og 400.000 tonn ferdigprodukter til eksport og hjemmemarked, noe som gjør logistikk til en sentral del i vårt arbeid.

Bønnene blir fraktet i handy size båter med mellom 25-35.000 tonn soyabønner hovedsakelig fra Brazil og Nord Amerika. Årlig mottar fabrikken ca 400.000 tonn soyabønner som blir prosessert om til soyamel, soyaolje og soyalecithin. Ferdigproduktene blir levert med båt, lastebiler, IBC containere og fat.