EGE Oslo kommune

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/etater-foretak-og-ombud/energigjenvinningsetaten/#gref

Energigjenvinningsetatens (EGE) hovedoppgave, er å sortere husholdningsavfallet til Oslo kommune, produsere fjernvarme og lage biogass og biogjødsel. Dette gjøres på kommunens energi- og sorteringsanlegg i Oslo og på biogassanlegget i Nes på Romerike. EGE skal være ledende innen bærekraftig avfallsutnyttelse.

EGEs energiproduksjon bidrar til å realisere Oslo kommunes ambisiøse klima- og miljømål, som er å halvere utslippene av klimagassen CO2 innen 2030.

Etaten er underlagt Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, og har 150 ansatte. Etatens kvalitets- og miljøstyringssystem er sertifisert i henhold til ISO-standarder 9001 for kvalitet og 14001 for miljø.

Kontakt oss:
Telefon: + 47 23 48 36 50
E-post: postmottak@reg.oslo.kommune.no

Postadresse:
Postboks 14 Vollebekk
0516 OSLO

Besøksadresse:
Haraldrudveien 20
0581 OSLO