ELTEK AS

http://www.eltek.com/

Lokalisering: Gråterudveien 8, 3036 Drammen
Type virksomhet: Leverandør
Antall ansatte: 200 i Norge

Om bedriften:
Eltek is a world leader in high-efficiency power electronics and reliable power solutions for critical infrastructure. Eltek is a power pioneer with over 40 years’ experience helping telecom and industrial customers save energy and money while reducing their environmental impact. For off-grid power, renewable energy can be integrated and be combined with energy storage to provide sustainable and reliable power. With advanced monitoring and control solutions, Eltek can also provide various smart grid applications by using distributed power and energy storage assets. As a global corporation, Eltek has 2400 employees and operations in almost 40 countries. The headquarter is in Drammen, Norway.

 


Director Research, Ole Jakob Sørdalen,  ved ELTEK AS svarer:

Hva produserer dere?
ELTEK AS produserer strømomformere og systemer for effektiv, miljøvennlig og pålitelig strømforsyning til kritisk infrastruktur. Dette inkluderer også energilagringsløsninger for smarte nett-anvendelser.

I hvor stor grad benytter dere automatiserte løsninger?
Vi lager egne controllere for sikker og optimal styring av strømomformere og batterier. Dessuten lager vi egne test-maskiner for automatisk test i produksjonen av våre produkter.

Hva betyr automatisering for bedriftens resultat?
Automatisering er viktig i våre løsninger for å kunne tilby attraktiv funksjonalitet og pålitelighet for våre løsninger.

Hvilke planer har dere for økt grad av automatisering?
Vi utvikler stadig «smartere» løsninger, bl.a. relatert til avanserte, distribuerte energilagringstjenester for smarte nett.

Hva er ditt inntrykk av automatisering i norsk industri?
En sterk klynge med avanserte brukere innen ulike industrier, og med flere nasjonale og internasjonale leverandører med til dels omfattende FoU i Norge. Utdanningen har vært og er fortsatt i verdensklasse.