Engineering Systems AS

http://www.engsys.no/

Lokalisering: Andøyfaret 33, 4623 Kristiansand
Type virksomhet: Leverandør av programvare og tjenester til automasjons- og utstyrsbedrifter
Antall ansatte: 16

Om bedriften:
Selskapet Engineering Systems AS ble etablert i 1999 og har i dag 16 ansatte, hvorav 10 sitter i Romania. Vi har drevet med programvare, systemintegrasjon og metode for å hjelpe produserende bedrifter med å levere komplett dokumentasjon, tegninger og tekniske data til sine produkter. Våre kunder er ingeniørbedrifter innen shipping, automasjon og offshore og vår engineeringløsning Once grenser opp mot aktuelle CAD og ERP-systemer på markedet og er både effektiviserende og tidsbesparende. Vår hovedpartner i Norden på CAD/PLM er Symetri i AddNode gruppen som blant annet er forhandler for Autodesk sine løsninger.

 


Engineering Systems AS svarer:

Hva produserer dere?
Engineering Systems AS leverer PLM-løsningen Once for å fremme produktivitet i design, vedlikehold og produksjon av teknisk dokumentasjon. Vi utvikler web-services og integrasjonskomponenter som kan kommunisere via internett. På den måten utveksle data, dokument og meta-data om prosessene de utfører. Et eksempel kan være data om en pumpe og informasjon fra driften og PLS-informasjon knyttet til utstyrssignaler.

I hvor stor grad benytter dere automatiserte løsninger?
Vi bruker ikke direkte automasjonsløsninger selv, men støtter kunder i prosessen. Med basis i vår Once database gjenbrukes informasjon via bedriftens egne systemer, Once Portal eller via internett (Once 360). På den måten gjenbrukes informasjon, objekter, dokumenter, artikler og data om individ og dets driftsdata i hele produktets levetid. For automasjonsbedrifter kan det være nyttig å vite at vi også har egne M. El&Instr ingeniører. Vi er også habile brukere av støttesystemer for automasjon, prosess, elektro og instrumentrelatert arbeide.

Hva betyr automatisering for bedriftens resultat?
Engineering Systems AS har i dag utviklingsprosjekter som går på å automatisere arbeidsflyt rundt informasjonsprosesser – og produksjon av dokumentasjon som i dag i større og større grad gjøres elektronisk. Automatisering er vår mulighet til å bruke vår kompetanse om effektive arbeidsprosesser for våre kunder. I tillegg ønsker vi å være en ekte bidragsyter i produksjonsbedrifters fabrikasjon. Det er få som evner fullt ut å utnytte robotinformasjon og styresysteminformasjon for bedre beslutninger og serviceintervaller, tilstandsbasert vedlikehold på maskiner og kontrollsystemer. Dette er nødvendige krav for effektiv og miljøvennlig drift av dagens utstyr. Vi tror dette i høy grad handler om å ta vare på data og gjenbruke dem for å kunne gjøre analyser og treffe beslutninger på korrekt grunnlag.

Hvilke planer har dere for økt grad av automatisering?
Vi følger med på og støtter IoT og Industri 4.0 initiativer som programvare og tjenesteleverandør der våre kunder ser behov for dette. Våre ingeniører har erfaring fra automatisering og kontrollsystemer, og dette vil gjenspeiles i programvare og tjenestetilbudet.

Hva er ditt inntrykk av automatisering i norsk industri?
I Norge er vi gode innovatører, men henger nok litt etter ift. storindustrien på kontinentet ift. bruk av roboter. Likevel er det mye bra arbeide i norsk målestokk som er utført og vil bli utført i fremtiden. Vi opplever en sjelden gang noen som sitter på gjerdet og venter, men mange bedrifter er i full gang med å se på automatisering – og det er viktig, for det er mye å lære. Så må man være innstilt på tilpasning og endring som vesentlige elementer for å kunne skape noe nytt og tjene penger på automasjon.