Esso Norge AS

https://www.exxonmobil.no/

Esso Norge var fra 1893 til 2019 et amerikansk oljeselskap med virksomhet i Norge.Esso Norge med hovedkontor i Sandnes ble originalt grunnlagt som datterselskap av Standard Oil, senere Exxon og ExxonMobil, i 1893 i Norge. Selskapet har siden starten vært operatør for det internasjonale selskapets virksomhet i Norge. Esso drev leting etter og produksjon av olje og gass på norsk kontinentalsokkel, samt transport, raffinering, markedsføring og distribusjon av petroleumsprodukter. Selskapets omsetning var cirka 55 milliarder koner i 2017. Det var rundt 700 ansatte første del av 2017, men dette tallet ble endel redusert i løpet av året som følge av salg av deler av virksomheten. I slutten av 2018 ble selskapet Vår Energi etablert og oljevirksomheten i Nordsjøen ble lagt inn under dette selskapet.

ExxonMobil i Norge omfatter flere selskaper – bl.a. Esso Norge AS, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og ExxonMobil Production Norway Inc. – som alle er datterselskaper av Exxon Mobil Corporation i USA. Esso Norge AS ivaretar driften av alle oppstrøms- og nedstrømsaktiviteter i Norge. Her omtales selskapene som ExxonMobil i Norge.

Selskapets hovedkontor ligger på Forus i Sandnes kommune, og herfra koordineres selskapets oppstrømsvirksomhet. ExxonMobils markedsaktiviteter drives fra kontoret på Skøyen i Oslo, mens raffineriet ligger på Slagentangen ved Tønsberg.

ExxonMobil har i en årrekke vært en av de største ikke-norske produsentene av olje og gass på norsk kontinentalsokkel.  I 2016 var selskapets totale produksjon ca. 225.000 fat oljeekvivalenter per dag. I 2017 solgte selskapet sine eierinteresser i de ExxonMobil opererte feltene Balder, Jotun, Ringhorne og Ringhorne Øst til Point Resources.-  ExxonMobil beholder sine eierandeler i over 20 produserende felt operert av andre. Selskapets netto produksjon fra disse feltene var i 2016 ca. 170.000 fat oljeekvivalenter per dag.

Raffineriet på Slagentangen har en prosesseringskapasitet på 6 millioner tonn råolje per år, og produksjonen er basert på råolje fra Nordsjøen. I 2016 hadde ExxonMobil en markedsandel på rundt 20 prosent av det totale salget av oljeprodukter i Norge. I 2017 solgte selskapet sin bensinstasjonsvirksomhet til det irske selskapet DCC plc. I henhold til langsiktige avtaler om bruk av Esso varemerke og forsyning av drivstoff fra ExxonMobil vil de i alt ca. 250 bensinstasjonene fortsatt fremstå som Esso-stasjoner, og selskapet vil fortsette å markedsføre produkter både under Esso og Mobil varemerker.

ExxonMobil er landets eldste energiselskap – etablert i Norge i 1893. Selskapet er det eneste fullt integrerte oljeselskapet i Norge med komplett verdikjede.

ExxonMobil Norge har sitt hovedkvarter på:
Esso Norge AS

Sentralbord:  +47 333 77 300
Besøksadresse: Essoveien 100, 3153 Tolvsrød
Postadresse: Postboks 2001, 3103 Tønsberg