Fagskolen i Agder

https://fagskoleniagder.no/

Ved nyttår 2020 ble Fagskolen i Kristiansand og Sørlandets fagskole slått sammen til Fagskolen i Agder.

Vi er for tiden lokalisert på to Campuser; Campus Kristiansand og Campus Grimstad. Skolen har ca. 500 studenter og skal høsten 2022 lokaliseres i nytt bygg i Grimstad. Vi tilbyr heltids- og deltidsstudier på Campus og nettbaserte studier.

Vi tilbyr en rekke spennende studier innen helse- og oppvekstfag, tekniske fag, maritime fag og veiledning av lærlinger.