FiiZK AS

https://fiizk.com/no/

FiiZK- ET UNIKT KOMPETANSEMILJØ

Hos FiiZK får du tilgang til våre medarbeideres betydelige kompetanse som sammen med moderne produksjonsmidler tilfører samarbeidspartnere stor merverdi.

Kombinasjonen av erfaring fra leverandør industri og oppdrett, samt akademisk formalkompetanse innen biologi, økonomi, oppdrett, kybernetikk og programmering gjør at vi skal bidra til å videreutvikle oppdrettsindustrien.

Hos FiiZK kombineres håndverksferdigheter opparbeidet gjennom over 140 års industrihistorie med avansert teknologi. Resultatet av dette er at vi kan tilby kundene avanserte bransjespesifikke løsninger og produkter av høy kvalitet.

FIIZK er et resultat av en konsernorganisering av selskapene Infront- X, Botngaard og SHM Enabling Technologies. Vi skal fortsette å levere ledende løsninger innen programvare, lukkede merder og tekniske tekstiler. Samtidig er vårt overordnede mål gjennom kontinuerlig teknologiutvikling å løse vekstutfordringer for oppdrettsindustrien.

Vi oppfordrer deg til å gjøre deg bedre kjent med våre produkter, medarbeidere og tjenester på disse nettsidene. Og ta gjerne kontakt.

FiiZK – Vi løser vekstutfordringer.

Om Selskapene som danner Fiizk:

Infront X  – Ledende software og kompetansemiljø innen programvare for planlegging, optimalisering, budsjettering, analyse og digitalisering av produksjonsstyring.

Botngaard – Ledende leverandør av tekniske tekstiler, presseningsprodukter og lukkede merdløsninger. Bringer med seg mer enn 140 års erfaring fra industriproduksjon inn i Fiizk.

SHM Enabling Technologies - Utvikler en banebrytende digital integrasjonsplattform for havbruksnæringen.