Gassco AS

https://www.gassco.no/

Gassco har som operatør ansvar for sikker og effektiv transport av gass fra norsk sokkel og skal være en ledende gasstransportør i Europa.
Som operatør har Gassco et overordnet ansvar for drift og utvikling av infrastrukturen på vegne av eierne. Rammebetingelsene for vår virksomhet er bestemt av norske myndigheter. Dette gjelder også forholdet mellom eierne av gasstransportsystemet og Gassco. Vårt operatøransvar er hjemlet i Petroleumsloven og i avtalene med eierne av transportsystemet.

Gassco er operatør av det norske transportsystemet for naturgass.
Det er olje- og gasselskapene som står for produksjonen og salget av norsk gass. Gassco har ansvaret for transporten.

Det er avgjørende at Europa kan stole på leveransene av gass fra Norge. Derfor er det vår målsetting å sørge for sikker og pålitelig transport av gass. Når man er avhengig av gass i hverdagen må man være trygg på at Gassco leverer som avtalt.