Goodtech AS

https://www.goodtech.no/

Goodtech er Nordens ledende systemintegrator med mer enn 300 dyktige medarbeidere som med sin erfaring og kompetanse bidrar til å effektivisere industrien – hver dag! Vårt samlede kompetansespekter lever opp til ambisjonen om å digitalisere industrien og bedre våre kunders konkurransekraft gjennom å kombinere vår prosess- og løsningskompetanse med ny teknologi

Goodtech er i dag en teknologileverandør innenfor automatisering, industriteknikk og miljøteknologi hvor man jobber med alt fra konsulentbaserte tjenester til totalentrepriser innenfor disse fagfeltene.

Fremtiden er både elektrisk og automatisert, og etter mer enn 100 år leverer vi fortsatt nytenkende teknologi for våre kunder.  Vi hjelper med å gjøre arbeidsprosesser bedre, effektiviserer deres hverdag og bidrar til bærekraft uansett om det er innenfor industri, prosessleveranser eller miljøløsninger.

Vi har et ledelsessystem som enkelt kan skreddersys og prosjekttilpasses, i henhold til ISO 9001:2015 for Kvalitetsledelse og ISO 14001:2015 for Miljøstyring.

Vi tilstreber alltid å leve etter beste praksis og etablerte standarder som sikrer best kvalitet i alt vi gjør. Standardene skal hjelpe oss å opprettholde robuste ledelsessystemer, redusere vår belastning på miljøet, samtidig som de legger til rette for en bærekraftig vekst og økt lønnsomhet.

Goodtech er godkjent som leverandør for olje- og gassindustrien og kraftindustrien gjennom kvalifiseringsordninger som Achilles JQS , Sellihca og Utilities NCE, og vi jobber stadig med å kartlegge behovet for ytterliggere sertifisering og opplæring.

Våre ansattes kompetanser, motivasjon og delaktighet er vår viktigste ressurs.
Vår bedriftskultur og vårt verdigrunnlag sammenfattes i fire punkter som underbygger vår visjon og bidrar til vår fremgang og vilje til å utgjøre en forskjell

  • Vi blir bedre sammen
  • Vi leverer
  • Vi skaper kundeverdi
  • Vi er entusiastiske

KONTAKTINFORMASJON GOODTECH AS: KLIKK HER!