Guard Automation AS

https://guard.no/

Lokalisering: Hovedkontor i Sandefjord (Skolmar 19, 3232  Sandefjord) Regionskontorer i Porsgrunn, Oslo, Bergen, Vara (Sverige)
Type virksomhet: Automasjon, systemintegrasjon, tavlebygging, installasjon – skreddersydde løsninger
Antall ansatte: 110

Guard er en førende leverandør av industriell automasjon og systemintegrasjon i Norge og Sverige. Siden 1984 har vi jobbet med komplette, integrerte løsninger hvor prosesskomponenter og styringssystemer fungerer som en helhet innen vann og miljø, samferdsel, smarte bygg og prosessindustri.
Vår suksess er bygget på gjennomføringskraft og tillit. Med høy etisk standard og bærekraftige løsninger bidrar vi til å minimere både teknisk og økonomisk risiko for våre kunder. For oss handler det om å bygge relasjoner slik at vi sammen med dere kan nå våre felles mål og ambisjoner. Derfor liker vi også utfordringer, og de må gjerne være komplekse. Vår gjennomføringskraft skal sikre at vi når målene – hver gang! Det har vi gjort i over 30 år for mere enn 500 kunder med en forbildelig innsats fra våre 130 meget kompetente og engasjerte medarbeidere.

 


Adm.dir Fredrik Abildtrup i Guard svarer:

Hva produserer dere?
Guard er en systemuavhengig leverandør av automasjon innen vann og avløp, samferdsel og tekniske bygg. Vi levere prosjekter fra A til Å innen automasjon og systemintegrasjon. Også innen industrien.

I hvor stor grad benytter dere automatiserte løsninger?
Automatiserte løsninger er våre leveranser. Vi syr sammen ulike og unike løsninger på ulike plattformer. På denne måten får kunden det beste fra flere verdener. Alt blir tilslutt integrert i et unikt kontrollsystem for enkel brukerstyring og kontroll for våre kunder.

Hva betyr automatisering for bedriftens resultat?
Automatisering utgjør størstedelen av bedriften. Andre elementer er prosjektering, samt service og support. Men det er innen automasjon vi har vårt hovedfokus.  Det skjer i et marked med sterk konkurranse. For å være konkurransedyktig er det viktig å ha de beste løsningene, levert av de mest kompetente ingeniørene. Vi har med flere enn 80 ingeniør den nødvendige kompetanse for å kunne gjøre nettopp dette.

Hvilke planer har dere for økt grad av automatisering?
Som en system-uavhengig leverandør innen automasjon, jobber vi hele tiden med nye løsninger for økt automatisering og integrasjon, for våre kunder. Med software løsninger som understøtter ulike kontrollsystemer automatiserer vi blant annet forvaltning, drift og vedlikehold, samt rapportering med intelligente løsninger, som igjen støtter opp under, og automatiserer repetitive aksjoner.

Hva er ditt inntrykk av automatisering i norsk industri?
Mitt inntrykk er at der er en god automatiseringsgrad i Norge innen de bransjer vi operere i. Det ser man når vi i Norge fortsatt kan være med internasjonalt,  selv om vårt kostnadsnivå er høyt. Det klarer man kun hvis man automatiserer der man kan. Industri 4.0 er på riktig vei nå, med løsninger som fungerer bra, og med et prispunkt som er fornuftig. Guard tilbyr morgendagens løsninger!