Hafslund Oslo Celsio AS

https://www.celsio.no/

Hafslund Oslo Celsio har 200 medarbeidere. Selskapet eies 60 prosent av Hafslund Eco, 20 prosent av Infranode og 20 prosent av HitecVision. Hafslund Eco er heleid av Oslo kommune.

Sammen med Oslos befolkning produserer vi fornybar termisk energi som kommer hele byen vår til gode. Fra før eier og opererer vi både Norges største fjernvarmenett og Norges største avfallsforbrenningsanlegg. Nå satser vi også stort på områdekjøling. Og ikke minst på klimaløsningen som vil bidra til at Oslo når sine klimamål – karbonfangst!

Å redusere klimagassutslipp er et fellesprosjekt som krever tett samarbeid mellom innbyggerne, næringslivet, organisasjonslivet, staten og kommunen. Hafslund Oslo Celsios rolle i dette fellesprosjektet er å bruke lokal overskuddsenergi som ellers ville gått tapt, til å produsere fornybar, vannbåren fjernvarme og områdekjøling. Vi kaller det sirkulær energi.

Vi leverer 20 prosent av all oppvarming i Oslo. Gjennom vår virksomhet bidrar vi til å redusere klimagassutslipp og avlaste strømnettet. Ved å bruke fjernvarme til oppvarming, kan den frigjorte kapasiteten i strømnettet blant annet benyttes til å lade et økende antall elbiler.

Som navnet vårt tilsier, er hjemmemarkedet vårt Oslo, og sammen med Oslos innbyggere og næringsliv inngår vi i Oslos sirkulærøkonomi.