Heidelberg Materials Miljø AS

https://www.miljo.heidelbergmaterials.no/no

Heidelberg Materials Miljø samler inn, mottar, sorterer og forbehandler farlig avfall slik at det kan brukes som alternativt brensel i norsk sementproduksjon. Løsningen medfører en viktig positiv miljøeffekt ved å erstatte fossilt brensel og fjerne farlig avfall fra kretsløpet.

KONTAKT OSS:

Tlf : +47 63 86 26 20 / +47 35 57 36 50

E-post: info.miljo.nor@heidelbergmaterials.com

Våre to avdelinger: 

Heidelberg Materials Miljø Aurskog, Kompveien 1353, N-1930 Aurskog.
Heidelberg Materials Miljø Brevik, Tangenveien 29, N-3950 Brevik.