HF-Danyko AS

https://www.danyko.no/

Med våre 90 år i bransjen, har vi tilegnet oss høy kompetanse om markedet i Skandinavia.

I løpet av disse årene har vi skaffet oss gode relasjoner til kunder i Skandinavia, samt leverandører i hele verden.

Dette har gitt oss verdifulle erfaringer, som vi gjerne deler med deg.

Kunnskap er det viktigste produktet vårt, og våre ansatte vår viktigste ressurs.

Vi bestreber oss alltid på og levere en «vare» som gjennom rådgivning skaper et potensial for større markedsandeler, vekst og konkurranseevne for våre kunder og for oss.

Test oss som din teknikkpartner, og vi vil omsette vår kunnskap til din fordel.