Høgskolen i Østfold

https://www.hiof.no/

1. august 1994 er startdato for Høgskolen i Østfold.
Fem av Østfolds tidligere høgskoler ble da samlet:

 • 1955: Østfold sykepleierskole startet
 • 1963: Halden lærerskole startet
 • 1965: Østfold ingeniørhøgskole startet
 • 1977: Østfold distriktshøgskole startet
 • 1980: Østfold vernepleierhøgskole startet

Tall og fakta

 • Høgskolen i Østfold tilbyr over 100 studier
 • Vi holder til i moderne lokaler i Halden og Fredrikstad
 • Her har vi samlet omlag 7.700 studenter og 620 ansatte i ulike stillinger
 • Å ta deler av studier i utlandet, er det gode muligheter til
 • Lære mer: HiØ VIDERE tilbyr etter- og videreutdanninger

Forskning og utvikling

 • Høgskolens ansatte utfører grunnforskning, anvendt  forskning, profesjonsforskning og/eller utviklingsarbeid innenfor de fleste områdene som omfattes av studieporteføljen. Profesjonsstudier er en stor del av høgskolens virksomhet, og profesjonsforskning vil derfor være en naturlig del av høgskolens forskningsprofil.
 • Det anvendte forsknings- og utviklingsarbeidet utføres ofte i samarbeid med regionalt næringsliv og offentlig sektor.
 • Studentenes  kompetanse utvikles gjennom å tilby forskningsbasert undervisning og ved å introdusere studentene for studentaktiv FoU. Forskningen ved høgskolen bidrar dessuten til å ivareta og realisere et mangfold av verdier og kulturer i samfunnet, og til at det utvikles ny kunnskap som formidles til andre forskere, til brukere og til samfunnet.