Høgskulen i Sogn og Fjordane

Lokalisering: Svanehaugsveien 1, 6812 Førde
Type virksomhet: Utdanning. Tilbyr bachelorgrader i automatiseringsteknikk og energi, elkraft og miljø.
Antall ansatte: 10

Om bedriften:
Høgskulen i Sogn og Fjordane har om lag 3.800 studentar og 300 tilsette totalt. Høgskulen har fire avdelingar: Avdeling for ingeniør og naturfag, Avdeling for samfunnsfag, Avdeling for lærarutdanning og Avdeling for sjukepleiarutdanning. Sjukepleiutdanninga og ingeniørutdanninga held til i Førde, dei andre utdanningane er lokaliserte i Sogndal. https://www.hisf.no/

Utdanninga i energi, elkraft og miljø fekk høgast skåre av ingeniørutdanningane i Noreg i Studiebarometeret 2015.


Høgskulelektor i automatiseringsteknikk, Joar Sande, ved Høgskulen i Sogn og Fjordane forteller:
Vi har oppdatert labutstyret vårt med ein UR5 robot og nye PLS’ar, og legg vekt på at studentane skal vere hands-on.