Høgskulen på Vestlandet

https://www.hvl.no/studentliv/studentliv-sogndal/

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største utdanningsinstitusjonane i landet, med om lag 16 000 studentar. HVL vart etablert 1. januar 2017, då Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonerte.

HVL har fem campusar på Vestlandet: FørdeSogndalBergenStord og Haugesund.

Hos oss kan du ta alt frå årsstudium til å fullføre bachelor-, master- eller doktorgrad. I utdanning, forsking og fagleg utviklingsarbeid skapar vi ny kompetanse, forankra internasjonalt og omsett til løysingar som verkar lokalt.

I tilnærminga til verksemda vår står tre omgrep sentralt:

  • Samspel: Vi utviklar ny kunnskap i dialog med omverda og kvarandre.
  • Berekraft: HVL skal vere ei drivkraft for berekraftig utvikling.
  • Nyskaping: Vi skal utruste studentane med kompetanse som gjer dei kreative, løysingsorienterte og nyskapande.