IKM Elektro AS

https://www.ikm.no/

Lokalisering: Skvadronveien 24, 4050 Sola (Norge)
Type virksomhet: Leverandør innen subsea motorteknologi og elektriske tjenester til olje- og gassindustrien
Antall ansatte: 95

Om bedriften:
IKM Elektro AS er en ledende leverandør innen subsea motorteknologi og elektriske tjenester til olje- og gassindustrien. Vi har mer enn 100 års erfaring innen vikling, automasjon- og elektroinstallasjon, og er den eneste produsenten av elektriske motorer i Skandinavia.

Gjennom målrettet arbeid over flere år, er vi i dag en ledende aktør innen våre kjerneområder. Vi har røtter 100 år tilbake, og har som bedrift opparbeidet seg en betydelig kunnskap innen elektrofaget.

Vår forretningside er å være en total tjenesteyter for våre kunder. Vi har dedikerte ressurser til alt fra utvikling til gjennomføring av prosjekter. Ytterligere Informasjon om våre kjerneområder finnes under ”produkter og tjenester” på vår webside: http://www.ikm.com/ikm-elektro

Vårt verksted er sertifisert til å produsere og vedlikeholde Ex utstyr. IKM Elektro AS er også autorisert elektroinstallatør. Vår stab med prosjektledere, ingeniører og fagarbeidere vil sikre deg som kunde, en komplett leveranse i alle ledd.

Vårt kontor og verksteder er plassert i Skvadronveien 24 Sola, og ligger sentralt til i forhold til flyplassen samt olje- og gassindustrien i Rogaland.

 


Operations Manager, Projects, Carl-Johan Almestad ved IKM Elektro AS svarer:

Hva produserer dere?
Som teknologiselskap med basis innen elektrofaget, tilbyr IKM Elektro AS primært produkter og tjeneseter for olje og gass industrien.

Våre kjerneområder er:

  • Leveranser av elektrisk subsea teknologi og elektriske topside applikasjoner, enten ”stand alone” eller som system.
  • Leveranser av servicetjenester og personell innen automasjon, elektro og instrument.
  • Leveranser av motor/vikletjenester og tilstandskontroll.

Under har jeg lagt ved noen hyperlinker til våre produkt og tjenester:

  • Elektrisk topside applikasjoner
  • Integrerte prosjekter
  • Offshore service
  • Onshore service
  • Motor vikling og overhaling
  • Tilstandskontroll
  • Subsea elektromotorer

I hvor stor grad benytter dere automatiserte løsninger?
Så ofte som mulig, ”GO ELECTRIC” er faktisk vårt slagord. IKM Elektro vil være i fronten for elektrifiserte løsninger, da vi mener dette er fremtiden.

Hva betyr automatisering for bedriftens resultat?
Det betyr mye. Vi har flere avdelinger, der blant R&D (Reasearch & Development) her sitter ingeniørene og utvikler nye innovative produkter for subsea-markedet. Hensikten er å gjøre operasjoner både billigere og mer effektive. Smart automatisering / regulering er ofte integrert i selve subsea komponentene, f.eks ny generasjon subsea elektromotor med integrert frekvensomformer i motorhuset. Når det kommer til systemleveranser har vi f.eks kontrollsystemet innfelt i konteinerløsning for spesial/midlertidige operasjoner offshore. Quick in, quick out – effektivt og billigere.

Hvilke planer har dere for økt grad av automatisering?
Ved våres systemleveranser for bl.a brønn og boring (MRR – Mud Recovery without Riser) har vår kunde mottatt utmekret tilbakemeldinger fra markedet på arbeidsmiljø, drifts- og kostnadseffektivitet. Vi ser helt klart at fremtidens leveranser må bli mer og mer automatisert, men likevel ikke for komplekst. Poenget er smarte løsninger som sparer drifts og operasjonelle kostnader, og som hjelper kunden til å utføre operasjoner på en enklere måte, og på kortere tid. Tror også standardisering av enkelte ting vil være en nøkkel her, om hvert eneste system skal være skreddersydd, så blir det kostbart.

Hva er ditt inntrykk av automatisering i norsk industri?
Slik situasjonen er i olje & gass markedet i dag, med en oljepris på rundt 60 dollar fatet, så tvinger man industrien til å tenke ennå smartere og mer effektivt. Jeg tror dette er bra, vi har godt av å bli utfordret – og komme utenfor vår ”komfortsone”. Ellers syns jeg norsk industri er flinke på automatisering, til min erfaring har det vært kvalitet frem for kvantitet. Jeg vil være overrasket om vi ligger bak våres naboland – spesielt innen subsea og olje & gass.