INEOS Bamble AS

https://www.ineos.no/

INEOS er et ledende petrokjemiselskap med fabrikksteder i 29 land og ca.26 000 ansatte, se INEOS We are here.

INEOS Bamble og INEOS Rafnes tilhører forretningsområdet INEOS Olefins & Polymers Europe med ca.3 700 ansatte hvorav omlag 350 i Norge.

INEOS Bamble

INEOS Bamble har en polyetylenfabrikk med to identiske linjer.  Plastråvarene eksporteres til kunder i hele verden som lager produkter i et vidt spekter.  Råvarene fra INEOS Bamble går hovedsakelig til farmasøytisk industri, matvareemballasje og film til emballasje- og bygningsindustri og til kabelisolasjon. Fabrikken har en årlig kapasitet på 140 000 t.

I tillegg finnes det en Kompounderingsfabrikk som har en årlig kapasitet på 10 000 t.
Råstoffet som brukes i produksjonen er etylengass som kommer fra crackeren hos INEOS Rafnes

INEOS Bamble har 150 ansatte som fordeler seg på produksjon, materialhåndtering og vedlikeholdsfunksjoner i tillegg til administrasjon.

Bedriften inngår i forretningsområdet INEOS Olefins & Polymers Europe og har et nært samarbeid med INEOS Rafnes innenfor flere funksjoner i tillegg til at selskapene har felles direktør.

INEOS Bamble AS
Rønningen Industriområde
Asdalstrand 291
3962  STATHELLE

Telefon: 35 57 70 00
Email:     postineosbambleas@ineos.com