Ineos

https://www.ineos.no/

INEOS er et ledende petrokjemiselskap med fabrikksteder i 24 land og ca. 19 000 ansatte, se INEOS We are here.

INEOS Bamble og Noretyl tilhører forretningsområdet INEOS Olefins & Polymers Europe, det største forretningsområdet i INEOS-konsernet med ca. 3 700 ansatte hvorav ca. 300 i Norge.

INOVYN er eid av INEOS og er Europas ledende lut- og PVC-produsent med fabrikksteder i 8 europeiske land og ca. 4 300 ansatte hvorav ca. 320 i Norge.

Norward AS er et datterselskap av Noretyl. Norward leverer beredskaps- og industriverntjenester til anleggene i Bamble. I tillegg driver Norward et sikkerhetssenter som leverer kurs og opplæring til annen industri og næringsliv, samt sikkerhetsopplæring til olje- og gass-sektoren.

Disse selskapers virksomheter i Norge er samlet i Grenland i Telemark. Bedriftene er lokalisert på Rafnes og Rønningen i Bamble og Herøya i Porsgrunn.

Våre bedrifter i Grenland har en samlet årlig omsetning på ca. 8 milliarder kroner.