Institutt for Energiteknikk

https://www.ife.no/no

Institutt for energiteknikk (IFE) er en uavhengig forskningsstiftelse lokalisert på Kjeller og i Halden. IFE står sentralt i internasjonal energi- og sikkerhetsforskning på en rekke områder innen fornybar energi, petroleums- og nukleærteknologi og utvikler nye teknologiske løsninger for næringsliv og myndigheter i over 30 land. IFE har betydelig aktivitet innen nukleærmedisin og utvikling av nye typer legemidler. IFE er også vertskap for det internasjonale OECD Haldenprosjektet.

IFEs hovedoppgaver:

  • Utvikle lønnsom, sikker og miljøvennlig teknologi innen fornybar energi, petroleumsutvinning og CO2-håndtering.
  • Opprettholde og videreutvikle nasjonal kompetanse innenfor reaktorsikkerhet, strålevern og nukleærteknologi basert på Halden- og JEEP II-reaktorene.
  • Utnytte IFEs unike kompetanse innenfor nukleær sikkerhetsteknologi på andre samfunnsområder.
  • Drive grunnforskning i fysikk basert på JEEP II-reaktoren på Kjeller.
  • Administrere Haldenprosjektet, som er OECDs største og lengstlevende samarbeidsprosjekt på reaktorsikkerhet.
  • Ivareta og videreutvikle produksjon, FoU, kontroll og distribusjon av radiofarmaka nasjonalt og internasjonalt.

Haldenprosjektet, som administreres av IFE, er et internasjonalt samarbeidsprosjekt innen reaktorsikkerhet.

IFE samarbeider også med «Kunnskapsbyen Lillestrøm». Organisasjonen har sitt utgangspunkt i teknologi- og forskningsmiljøet på Kjeller, og er en interesseorganisasjon for kunnskapsvirksomheter på Nedre Romerike. Les mer på www.kunnskapsbyen.no.