IOT Solutions AS

http://www.iotsolutions.no/

Industri 4.0 serveren er vår nyest produkt og bidrag til digitaliseringen i industrien. I denne applikasjonen har vi oversikt over tilstanden til tilknyttet produksjonsutstyr. Ved hjelp av maskinlæring og AI kan vi beregne helseindeks og resterende levetid (RUL). Nøyaktighet i beregner oppnås med å kombinere tradisjonelle prosessdata fra scada system og data fra eksempelvis vibrasjonsanalyse.

Produktene og sensorene er der. Programvaren også.

I IOT Solutions kan vi hjelpe deg  med å finne de rette komponentene og sette dem sammen i nye og effektive systemer.

Prisen på teknologi har gått dramatisk ned. Kommunikasjonsmulighetene er forbedret. Morgendagens løsninger og forretningsmodeller er i stor utvikling og endring. Det er ikke lenger de store som spiser de små, men de raske som spiser de langsomme.

IOT Solutions kan hjelpe deg å utvikle og realisere nye løsninger og forretningsmodeller.