IOTIX Systems AS

https://iotix.no/

IOTIX Systems AS er en norsk bedrift som har spesialisert seg på å hente inn styringsinformasjon fra sensorer, og bruke denne informasjonen til optimalisering av produksjons- og driftsprosesser.

Gjennom løsninger vi har levert og tett dialog med kunder samt andre markedsaktører, har det kommet tydelig frem at det er et stort behov for status og varsel om hendelser i alle virksomheter. Både for å kunne overleve morgendagens konkurranse, men ikke minst med tanke på kvalitet, svinn, oppetid og produksjonsmål. Innsikt og informasjon er av stor betydning for tjenesten eller produktene våre kunder leverer – og ikke minst for å kunne ta de riktige beslutninger.

Innsikt og analyse øker sannsynligheten for å kunne forutsi neste driftsstans, redusere ressursbruk eller verifisere at status er i henhold til plan.

Vi legger mye energi i å utvikle fleksible og brukervennlige IOT selvbetjeningsløsninger. Gjennom å utvikle applikasjoner og fleksible løsninger for varsling, dokumentasjon, status og analyse/prediksjon– ønsker vi å være en pådriver og bidragsyter for at langt flere produksjonsbedrifter i Norge skal kunne ha tilgang til sikre og skalerbare IOT løsninger. Med våre standardiserte løsninger tar vi sikte på å kunne løse 80% av IOT utfordringene for 80% av bedriftene i våre markeder.

Vår erfaring er at løsninger som utgjør en forskjell, handler om en god del mer enn å kunne teknologien. Ikke minst handler det om en stor dose praktisk forståelse, lang erfaring med å utvikle skalerbare produkter med enkle grensesnitt, kombinert med teknisk innsikt og innovative løsninger.

Vi brenner for å gjøre kompliserte ting enkelt og brukervennlig!