ITO Intern Transport AS

http://www.ito.no/

Bedriftens navn: ITO Intern Transport AS
Lokalisering: Konowsgate 5, 0192 Oslo
Type virksomhet: Automasjon
Antall ansatte: 40

Om bedriften:
Ingeniørselskap innen automasjon og robotteknikk

 


Prosjektansvarlig Christian Hagen ved Ingeniørfirmaet Intern Transport AS svarer:

Hva produserer dere?
ITO Intern Transport AS produserer transportbaner, heiser og pakkemaskiner.

I hvor stor grad benytter dere automatiserte løsninger?
Vi bruker tekniske hjelpemidler og automatiske maskiner i stor grad i produksjonen

Hva betyr automatisering for bedriftens resultat?
Relativt betydelig.

Hvilke planer har dere for økt grad av automatisering?
Siden dette er vårt levebrød, har vi klare mål om å videreutvikle oss. Dette gjelder både med tanke på nye produkter og med tanke på videreutvikling av eksisterende.

Hva er ditt inntrykk av automatisering i norsk industri?
Relativt ok men kan bli langt bedre.