ITO PallPack AS

https://pallpack.no/

ITO PallPacks historie strekker seg tilbake til 1959, da Harald Hagen etablerte selskapet Intern Transport AS. De første årene var ITO en betydelig leverandør av blant annet løftebord, taljer og lignende utstyr, men i takt med at industrien ble mer automatisert, bygget det familieeide selskapet seg opp som en ledende leverandør av transportlinjer. På 1970-tallet hadde den norske radioprodusenten Tandberg eksempelvis produksjonsanlegg fra ITO Intern Transport ved samtlige fem norske radiofabrikker.
På 1990-tallet ble produksjonen flyttet til Tyristrand, og inn mot tusenårsskiftet overtok ITO robotintegratøren Multicraft og strekkfilmmaskinprodusenten Pall-Pack. De senere årene har selskapet hatt sterk vekst, bygget spisskompetanse på automatisering og inngått samarbeidsavtaler med ledende produsenter. I 2016 overtok ITO det svenske selskapet Gorvak AB, og 1. januar 2020 ble ITO Intern Transport AS og PallPack AS slått sammen til ITO PallPack AS.
I dag drives søsterselskapene ITO PallPack AB i Sverige og ITO PallPack AS i Norge, ledet av tredje generasjon i de familieide virksomhetene.
Visjonen er å alltid levere den beste løsningen for industrien.
Besøksadresse
Enebakkveien 117, Bygg A, 5. etg, 0680 Oslo

Telefon: +47 23 30 26 00
Mail: pallpack@pallpack.no