Kverneland Group Operations Norway AS

http://www.kvernelandgroup.com/

Bedriftens navn: Kverneland Group Operations Norway AS
Lokalisering: Plogfabrikkveien 1, 4355 Kvernaland
Type virksomhet: Produsent av plog
Antall ansatte: Ca. 570

Om bedriften:
Kverneland Group Operations Norway AS (KGON) er en del av Kverneland Group som igjen eies 100% av Kubota. Kverneland Group lager og selger jordbruksredskaper for jordbearbeiding, såing og spreiing samt grasbehandlingsutstyr. KGON produserer i hovedsak plog men er også underleverandør til søsterbedrifter samt selger varmebehandling og herding av komponenter til omkringliggende industri. Det produseres ca 5.000 plog årlig ved fabrikken. Fabrikken regnes som en av de tre største plogfabrikkene i verden og den mest automatiserte av disse. Kjernekompetansen til fabrikken er varmebehandling og herding av høylegert stål.

 


Frode Bjerga, prosjektingeniør med hovedfokus på automatisering og teknisk produksjonsutvikling hos Kverneland Group Operations Norway AS svarer:

Hva produserer dere?
I hovedsak produseres det plog.

I hvor stor grad benytter dere automatiserte løsninger?
Det er gjort betydelige investeringer og planlegges videre investeringer for å automatisere prosessene i fabrikken. Det er installert ca 50 roboter i produksjonen i tillegg til styrte maskiner og utstyr.

Hva betyr automatisering for bedriftens resultat?
Automatiseringen er med på å redusere kostnader, bedre HMS samt øke kvaliteten.

Hvilke planer har dere for økt grad av automatisering?
Det jobbes kontinuerlig med å finne gode automatiserte løsninger.

Hva er ditt inntrykk av automatisering i norsk industri?
Mitt inntrykk er at det er noen få bedrifter som er veldig innovative og dyktige, men generelt bør vi satse mer på automatisering for å være konkurransedyktige.