Last Mile AS

https://www.lastmile.no/

Last Mile AS er Skandinavias ledende leverandør av kommunikasjons- og sikkerhetsløsninger for alle industrielle miljøer på land og til vanns. Selskapet leverer sine løsninger hovedsakelig gjennom autoriserte kompetansepartnere.

Last Mile AS sine viktigste kundesegmenter er maritim sektor, vann og avløp, samferdsel, olje og gass, kraft og andre bransjer, som stiller de høyeste krav til kvalitet, stabilitet og sikkerhet.

Innenfor disse segmentene er mye av Norges kritiske infrastruktur og samfunnsfunksjoner som står ovenfor en rekke utfordringer innen sikkerhet og HMS. Last Mile AS har som hovedfokus å levere systemer og løsninger som ivaretar mennesker, liv og helse, viktige funksjoner og kritisk infrastruktur, samt drift, produksjon og tjenesteyting. Bortfall eller stans i produksjon og levering av kritisk infrastruktur og samfunnsviktige funksjoner vil påvirke oss mennesker, industrien og våre arbeidsplasser.

Last Mile AS har gjennom kompetansepartnere og systemintegratorer levert teknologi som løser segmentenes behov for sikkerhet og løpende overvåkning. En god infrastruktur er nødvendig for å oppnå vern av mennesker, drift, produksjon, tjeneste- produksjon og miljø. For å få en infrastruktur med høy oppetid er det viktig å gå i gjennom virksomhetens prosesser og krav til oppetid. Gjennomgangen vil avdekke eventuelle sårbarheter som finnes og hvilken konsekvens for stans eller redusert produksjon og tjenesteyting kan medføre.