Leif Kølner Ingeniørfirma AS

https://www.lki.no/

Leif Kølner Ingeniørfirma har siden1968 vært en solid leverandør av feltinstrumentering for industrielle applikasjoner.

Vi leverer et bredt spekter av instrumentering til bl.a. skipsverft, prosessindustri, produksjonsfabrikker, offshore, fiskeoppdrett og olje-/gassinstallasjoner. Ved siden av å levere noen av de beste produktene på markedet, er vårt mål å være forpliktende overfor våre kunder, raske leveranser, fleksibel service og tett oppfølging.