Lillebakk AS

https://www.lillebakk.com/

Lillebakk AS ble etablert i 2013 av Frode Lillebakk og Andre Lillebakk, Selskapet ble etablert med en visjon om å bygge en åpen skybasert plattform som skal gi våre kunder ny verdi av menneskeskapt data og maskin data.

Selskapet har i dag en unik bredde kompetanse av ressurser med lang erfaring innen automasjon og systemutvikling fra ulike bransjer. Vi er et fremoverlent teknologiselskap som leverer softwareløsninger og automasjonsløsninger til ulike bransjer.

Siden 2015 har selskapet utviklet plattformen LINSiGHT. som har et stort skaleringspotensiale, både nasjonalt og internasjonalt. LINSiGHT. retter seg mot “Internet of Things”-løsninger og vil være sentral i digitalisering innen de fleste bransjer. Lillebakk er i øyeblikket i en posisjon som en av de ledende i Norge innen sitt fagfelt. Vår forretningssidé er å gi våre kunder økt konkurransefortrinn, lønnsomhet og bærekraft gjennom å ta i bruk vår teknologi.

Vår plattform LINSiGHT.® baserer seg på et tett samarbeid med solide partnere i ulike bransjer, som sørger for at vi til enhver tid er oppdatert på nødvendige utviklinger.

I 2017 kjøpte Maritech Solutions AS 51% av Lillebakk AS. Dette gir oss store muligheter for kompetanseutveksling med et innovativt selskap med solide aksjonerer som bl.a. Broodstock Capital, Midvest Fondene og Bølgen Invest. Denne eierstrukturen sikrer oss et solid fundament for å stadig utfordre og utvikle morgendagens teknologi.