Lloyd´s Register

https://www.lr.org/en/

Bedriftens navn: Lloyd’s Register
Antall ansatte: Over 9000 ansatte i 78 land. I Norge har Lloyd’s Register 130 ansatte.

Lokalisering – Hovedkontor i Norge:
Besøksadresse
Instituttveien 10
N-2007 Kjeller
NORWAY

Postadresse
P.O. Box 3
N-2027 Kjeller
NORWAY

Type virksomhet:
Lloyd’s Register (LR) i Norge bistår i hovedsak bedrifter i arbeidet med å identifisere og forstå bedriftens risikobilde, samt etablere risikoreduserende tiltak. Dette kan være seg tekniske forhold knyttet til eksisterende eller nye installasjoner eller produksjonsmiljø, eller tilsvarende forhold forbundet med drift- og vedlikeholdsprosesser. I bunn for vårt arbeid ligger et ønske om å redusere uønsket risiko forbundet med sikkerhet for personell, miljøpåvirkning eller skade på utstyr eller anlegg. Vi benytter både kvalitative og kvantitative analysemetoder i kombinasjon med fokus på samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon.

I mer enn 40 år har virksomheten i Norge bistått norske selskaper innenfor en rekke sektorer; olje- & gass sektoren, kjemisk industri og prosessindustri, transportsektoren og kraftsektoren.

Om bedriften:
Lloyd’s Register i Norge er en del av Lloyd’s Register Gruppen med et globalt kompetansenettverk som spenner over 250 lokasjoner. Selskapet er heleid av Lloyd’s Register Foundation, en Britisk stiftelse dedikert til forskning og utdanning innen vitenskap og ingeniørarbeid. Etablert i 1760 som et marint klassifiseringsselskap, opererer nå LR innenfor mange industrisektorer.

LR har en etablert anseelse for integritet, upartiskhet og teknisk fortreffelighet. LR sine compliance-, risiko og tekniske rådgivningstjenester gir kunder trygghet i at deres eiendeler og selskaper er sikre, bærekraftige og pålitelige. Gjennom våre globale teknologisentre og forskningsnettverk, er LR i frontlinjen i forståelsen av applikasjon av ny vitenskap og teknologi for å ruste LR sine kunders selskaper for framtiden.

Vi har syv kontorsteder i Norge: Kjeller, Sandvika, Trondheim, Ålesund, Bergen, Stavanger og Sunndalsøra.

 


Avdelingsleder Kristina Drage-Arianson i Lloyd´s Register svarer:

Hva produserer dere?
Lloyd’s Register leverer rådgivningstjenester innenfor compliance, risiko og teknisk rådgivning.

I hvor stor grad benytter dere automatiserte løsninger?
Lloyd’s Register har ingen fysiske produksjonssystemer. Vi er derimot sterkt involvert i utvikling av automatiserte løsninger. Dette gjelder alt i fra kravstilling til sikkerhetskritiske systemer i sjøfart, jernbane, olje og gass og industri, vurdering av compliance opp mot regelverk og krav i relevante standarder, til utvikling av nye og autonome systemer. Lloyd’s Register er sterkt involvert i utvikling av tilpassede designkrav og klasseregelverk for droner og selvgående fartøy til havs.

Hva betyr automatisering for bedriftens resultat?
Våre tjenester rettet mot automatisering er etterspurte og er en viktig del av vår virksomhet. I dag opplever vi særlig økt etterspørsel etter tjenester innen pålitelighet av kontrollsystemer i transportsektoren og innen industriell cybersikkerhet.

Hvilke planer har dere for økt grad av automatisering?
LR jobber kontinuerlig med innovasjon og metodeutvikling i tett samarbeid med våre kunder. Vi vil fortsette å jobbe målrettet med automatisering innen autonome systemer, og med bedre tjenester rettet mot testing og vedlikehold av sikkerhetskritiske systemer gjennom bedre bruk av dataanalyser fra sanntidsdata.

Hva er ditt inntrykk av automatisering i norsk industri?
Det er et stort spenn i norsk industri, fra virksomheter med liten grad av automatisering, til svært høy grad av automatisering, som ubemannede produksjonssystemer. Vi ser det er store bransjeforskjeller, og at kostnadsfokus er en driver for mer avansert automatisering. Vår oppfatning er at riktig bruk av automatisering er et stort konkurransefortrinn og at fremtiden vil bringe enda tettere integrasjon av tradisjonell IT og automatiseringsfaget.