Mechatronics Innovation Lab

http://www.mil-as.no/

Bedriftens navn: Mechatronics Innovation Lab
Lokalisering: Jon Lilletunsvei 9, Bygg J, 4879 Grimstad
Type virksomhet: Forskning/ utvikling
Antall ansatte: 5

Om bedriften:
Et nasjonalt senter for innovasjon, pilotering og teknologi­kvalifisering innen mekatronikk og beslektede fagområder.

 


Daglig leder Bernt Inge Øhrn om Mechatronics Innovation Lab:

Formålet for MIL er å styrke industriens innovasjonsevne ved å tilby en rekke testtjenester som i dag ikke finnes i Norge. Dette vil redusere tiden fra innovasjon til markedsintroduksjon for nye produkter og teknologier og derved styrke kundenes konkurranseevne.

Selskapet, Mechatronics Innovation Lab AS, eies av Universitetet i Agder og består av organisasjon som står for den daglige driften. Forskere, ingeniører og annet teknisk personell leies inn til konkrete oppdrag fra akademia eller industrien. Kunder har også mulighet for å leie utstyr og plass i laben og bruke eget personell til å utføre testing.

Mechatronics Innovation Lab AS er optimal plassert ved siden av UiA, Norges eneste universitet med B.Sc, M.Sc og Ph.D utdanning innen Mekatronikk. Dette er med på å overkomme noen av de definerte innovasjonsbarrierene, som avstand mellom forskningsmiljø og industri, samt tilgjengelig testfasiliteter.