Necto AS

http://necto.no/

Bedriftens navn: NECTO AS
Lokalisering: Vår besøksadresse er Markensgate 8, Kristiansand
Type virksomhet: Teknologileverandør
Antall ansatte: 3

Om bedriften:
Leverandør av IT-, kontroll- og styresystemer. Necto AS er en uavhengig teknologileverandør med fokus på leveranser og moderniseringsprosjekter til norsk industri. I Necto dyrker vi interessen og entusiasmen for teknologi og industri. Vi tror at vår teknologiske ekspertise sammen med prosesseiers forståelse og søken etter forbedringer, vil gi resultater.

 


Daglig leder Trond Kiledal i Necto AS svarer:

Hva produserer dere?
Vi leverer prosjekter innenfor automatisering, styresystemer, datainnsamling og dataanalyse. Vi levere tjenester i alle prosjektets faser, fra filosofi til design, gjennomføring og idriftsettelse. Vi ser alltid etter innovative løsninger som utnytter potensiale ved ny teknologi.

Hva betyr automatisering for bedriftens resultat?
Automatisering gjort riktig betyr effektivisering, kontroll og økt produktivitet. Dette er og vil bli enda mer viktig i tiden fremover. Skal Norge skal være konkurransedyktige i tiden som kommer må vi fortsette og intensivere vår satsing på automatisering.

Hvilke planer har dere for økt grad av automatisering?
Vi har store planer for økt automatisering, både på vegen av våre kunder og for oss selv. Vi tror på sammenkobling av systemer, vi tror på forenkling og kontroll. Alt dette er elementer vi vil legge i vidt automasjonsbegrep.

Hva er ditt inntrykk av automatisering i norsk industri?
Historisk har norsk industri vært flinke til både å utvikle og ta i bruk ny teknologi. Mange smarte innovative personer som har bidratt til mye. Nå skjer utviklingen raskt, raskere enn noen gang. Skal norsk industri klare å være best og forbli konkurransedyktige med sine produkter, må vi som arbeider med norsk industri dra sammen og dele vår kompetanse.