Nemko AS

Bedriftens navn: Nemko AS
Type virksomhet: TIC Industry (Testing, Inspection and Certification)
Antall ansatte: 500

Lokalisering:

  • Besøksadresse hovedkontor: Gaustadalléen 30, 0373 Oslo
  • Postadresse: Postboks 73 Blindern, 0314 Oslo

Om bedriften:
Det opprinnelige NEMKO (Norges Elektriske Materiellkontroll) ble opprettet i 1933 som en institusjon for obligatorisk sikkerhetstesting og nasjonal godkjenning av elektrisk utstyr som skulle tilkobles det offentlige strømnettet i Norge. I 1990 ble Norge en del av EØS, EEC-direktivene for sikkerhet ble implementert og de obligatoriske nasjonale kravene frafalt. NEMKO ble dermed omgjort til et uavhengig, selveid selskap. Siden 1992 har både omfanget av tjenester og den globale tilstedeværelsen til Nemko utvidet seg betraktelig, og i dag tilbyr Nemko testing-, inspeksjons- og sertifiseringstjenester for produkter og systemer på verdensbasis.

 


Emanuela Rokke, Sales- & Marketing Director  i Nemko Scandinavia svarer:

Hva produserer dere?
Nemko er en ledende leverandør av internasjonale sertifikater for elektrisk og elektronisk utstyr. Vi har testekspertise innen IT, husholdningsprodukter, radio og telecom, medisinsk utstyr, maritim, olje og gass. Nemko var også blant de første på global basis til å tilby markedsadgangstjenester og har hjulpet noen av verdens største selskaper med å få deres produkter ut i verden.

I hvor stor grad benytter dere automatiserte løsninger?
På våre laboratorier rundt om i verden benyttes mengder av høyteknologisk spesialutstyr for testing av produkter og for en god del av dette utstyret er  automatisering helt avgjørende for et godkjent resultat.

Hva betyr automatisering for bedriftens resultat?
Det er uhyre viktig. Nemko tilbyr testing av automatiseringskomponenter for våre kunder og i tillegg benytter vi oss av automatisering på egne laboratorier. Under
enkelte tester er det helt nødvendig med automatiserte løsninger og en god del av testingen kunne ikke vært foretatt uten.

Hvilke planer har dere for økt grad av automatisering?
Vi ser at automatisering kan benyttes i større og større grad på mange av våre laboratorier. Nemkos ingeniører er alltid oppdatert på det nyeste innen teknologi og
på hvordan vi kan oppnå enda bedre resultater. Med det følger også en stadig revisjon av hvordan vi håndterer selve testprosessene og utstyret som benyttes.

Hva er ditt inntrykk av automatisering i norsk industri?
Norge befinner seg i verdenstoppen innenfor flere teknologiske felt, også når det gjelder automatisering. Jeg tror vi i årene som kommer vil se en trend der
etterspørselen etter automatiseringsprodukter vil stige betraktelig og dette må bedrifter i de ulike bransjene forberede seg på allerede nå.