NMBU

https://www.nmbu.no/

NMBU har studiar og forsking som møter dei store globale spørsmåla om miljø, berekraftig utvikling, betre folke- og dyrehelse, klimautfordringar, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvalting.

NMBU består av syv fakulteter, hvorav seks ligger på Campus Ås og et er lokalisert på Campus Adamstuen (frem til 2020). I 2020 skal det nye forsknings- og undervisningsbygget for veterinærvitenskap stå klart, og alle NMBUs fakulteter vil da bli samlet på Ås. I tillegg blir Veterinærinstituttet med på flyttelasset.

Les mer om fremtidens Campus Ås her.

Campus Ås rommer dessuten et av landets vakreste parkanlegg, som omgir en historisk bygningsmasse, samt Ås Gård – der det drives forskning og undervisning på husdyr.

Utforsk NMBU-parken med parkutforskeren

Totalt dekker Campus Ås et område på 6000 dekar i Ås kommune.