NorDan AS

https://www.nordan.no/

NorDan ble grunnlagt på Moi i Rogaland i 1926, og er i dag en betydelig produsent av dører og vinduer i Europa. Konsernet hadde i 2017 totalt ti fabrikker, 25 salgskontor, over 1700 medarbeidere og en omsetning på ca. 2,4 milliarder NOK.

NorDan AS er den ledende vindusprodusenten i Norge. I tillegg til hovedkontoret og fabrikken på Moi er det i tillegg fabrikker i Egersund og på Otta. Ti regionskontorer sikrer tett oppfølging og nærhet til prosjektmarkedet, byggevarehandelen og byggmestere over store deler av Norge.

«Perfekt samspill» har vært en ledestjerne for NorDan i mange år, og er noe vi forsøker å etterleve på alle nivåer.

Kontinuerlig forbedring
I NorDan har vi en visjon og overordnet mål om å oppnå kontinuerlig forbedring igjennom Perfekt Samspill.  Innad i bedriften søker vi det perfekte samspillet mellom medarbeidere og produksjonsteknologi. Overfor kunder forsøker vi hele tiden å være en perfekt samarbeidspartner. Overfor sluttbrukerne vil vi at produktene skal snakke sitt tydelige språk om perfekt form og funksjon med lang, lang levetid. Innemiljøet og naturen skal ivaretas så perfekt det lar seg gjøre. Vi skal utfordre våre leverandører igjennom perfekt samarbeide og vil fremstå som en foregangsbedrift i forhold til våre eksterne omgivelser.

NorDan Perfekt
Perfekt Samspill ble lansert i forbindelse med vårt 75-års jubileum i 2001, og bygger på introduksjonen av NorDan Perfekt i 1961. Nyskapningen NorDan Perfekt var et toveissvingende innadslående vindu som vi i dag kjenner som NorDan NTech Sikkerhetsvindu. Produktet ble utsatt for omfattende prøving og feiling slik at det nærmet seg det perfekte. Det var et avansert vindu som ble patentert og konstruert for industriell produksjon. Nye beslag ble utviklet og maskiner konstruert for å omforene høy kvalitet med effektiv produksjon. Siden har hele organisasjonen gjennomgått store forandringer fokusert på kontinuerlig utvikling, prøving og feiling. I dag er NorDan en sterk merkevare med stor suksess i våre viktigste markeder.

Vår merkevare og vårt omdømme
Vår ambisjon er å forsterke posisjonen ved å bygge renommé og styrke merkevaren ytterligere. Vi vet med oss selv at ingenting sannsynligvis noen gang blir helt perfekt. Men, vi har som overordnet mål hele tiden å arbeide med forbedring. Dette skal gi kundene den beste totalopplevelsen og sikre et perfekt langsiktig samarbeid.

VÅRE VERDIER
For å skape Perfekt Samspill har NorDan etter en grundig drøfting kommet frem til følgende verdier:

Ærlig
Resultatorientert
Handlekraftig
Menneskefokusert