NORMA Cyber – Norwegian Maritime Cyber Resilience Centre

https://www.normacyber.no/

Nordic Maritime Cyber Resilience Centre (NORMA Cyber) ble opprettet av Norges Rederiforbund og Den Norske Krigsforsikring for Skib (DNK) 1. januar 2021 og er en non-profit organisasjon som jobber med digital sikkerhet i maritim næring. Senteret har en medlemsstruktur hvor virksomheter får tilgang til en rekke tjenester som threat intelligence og hendels- og krisehåndteirng, men NORMA Cyber jobber også med kompetansebygging og deling av erfaringer i næringen.

NORMA Cyber har fra 2024 også operativ rolle som del av sektorvis responsmiljø for Norsk maritim næring. Denne funksjonen styres av Kystverket i samarbeid med Sjøfartsdirektorektoratet, mens NORMA Cyber bidrar med teknisk kompetanse og bistand.

Kontakt NORMA Cyber:

Mail: contact@normacyber.no
Phone: +47 22 22 00 50