NORMA Cyber

https://www.normacyber.no

Norwegian Maritime Cyber Resilience Centre AS (NORMA CYBER) er et fellesinitiativ fra Den Norske Krigsforsikring for Skib (DNK) og Norges Rederiforbund og startet operasjoner fra 1. januar 2021.

Senteret leverer sentraliserte cybersikkerhetstjenester til norske rederier og andre virksomheter innen norsk maritime næring. NORMA Cyber tar sikte på å være en ledende hub for operativ cybersikkerhet innen norsk maritim næring.

NORMA tilbyr medlemmer ulike tjenester innen cybersikkerhet som inkluderer etterretning og informasjonsdeling, Security Operations og hendelse- og krisehåndtering.

NORMA sine kontorer og operasjonsrom i Norges Rederiforbund sin bygning i Oslo er betjent av flere eksperter innen cybersikkerhet og fartøyssystemer.

Våre ansatte jobber tett med sikkerhet- og beredskapsmiljøet i DNK og Norges Rederiforbund som har kontorer i samme bygning. NORMA samarbeider også tett med andre relevante aktører som norske myndigheter, myndigheter fra andre land samt andre interessenter i maritim næring.