Norsk Elektroteknisk Komite

https://www.nek.no/

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har som formål å arbeide for standardisering på det elektrotekniske området og er ansvarlig for utarbeidelse og godkjenning av norske elektrotekniske normer.

Vårt overordnede mål er å sikre at norske elektrotekniske normer fullt ut dekker næringslivets, elforsyningens, og den offentlige og private sektors behov for normer med krav til sikkerhet, funksjon og miljø.

Sammen med Standard Norge og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) utgjør vi standardiseringen i Norge. NEK er en selvstendig og nøytral organisasjon, og er det norske medlemsorgan i International Electrotechnical Commission (IEC) og European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC).