Norske Backer AS

https://www.norskebacker.no

Forretningsidé

Norske Backer AS skal være Norges ledende produsent av elektriske varmeprodukter.
Norske Backer AS skal være Norges ledende leverandør av oppvarmingløsninger tilpasset kundens behov.
Våre markeder er landbasert industri, skipsindustri og virksomheter innen olje og gass.
Vi skal lykkes ved å ha fokus på leveransekvalitet, effektive prosesser, samt kompetanseutvikling og innovasjon.