Nortelco Electronics AS

http://www.nortelco.no/

Nortelco Gruppens historie går over 70 år tilbake i tid og har utviklet seg til en velrennomert og spennende virksomhet innen B2B elektro, elektronikk og automasjon. Vår ambisjon er å stadig legge til relaterte selskaper som styrker våre virksomhetsområder. Vårt hovedfokus er ledende agenturer kombinert med et høyt nivå på kompetanse og kundeservice. Hovedkontoret er lokalisert i Oslo, og vi har i tillegg kontorer i København, Stockholm, Haugesund og Horten.

Nortelco-selskapene leverer alt fra tekniske enkeltprodukter og kurs til konsulenttjenester og komplett systemløsninger. Mange av våre produkter lagerføres ved vårt hovedkontor i Oslo.

Oversikt over Nortelco-selskapene.