Nortura SA

https://www.nortura.no/

Nortura er en av Norges største matprodusenter, og Gilde og Prior er våre største og mest kjente merkevarer.

Nortura er bondens eget selskap. Vi er en av de største matvareprodusentene i Norge, har som formål å legge til rette for egg og kjøttproduksjon i hele Norge. Som bonden selv er vi opptatt av at maten produseres med omtanke for neste generasjon, med basis i det norske arealgrunnlaget, og på naturens premisser.

Nortura er i endring og sammen med våre 5 000 ansatte og 17 300 eiere bygger vi nå fremtidens egg og kjøttsamvirke til beste for by, bygd og morgendagens forbrukere. Norturas omsetter årlig for om lag 25 milliarder kroner.

Nortura er leverandør til andre matvareprodusenter, hoteller, restauranter og storkjøkken, og en stor leverandør av forbrukerpakkede produkter til dagligvarehandelen, kiosker og bensinstasjoner. Gilde og Prior er våre mest kjente merkevarer. Det som ikke egner seg til menneskemat går inn i vår sirkulære foredlingsøkonomi og blir til blant annet legemidler, høyverdi proteintilskudd, energi eller dyrefôr​​​​​​​.

I Nortura jobber vi hver dag for matglede, helse, bærekraft og verdiskaping over hele landet.